LOZ

Yamamoto Kanpo Seiyaku

「大麦若葉」TVCF

MOVIE

Client:Yamamoto Kanpo Seiyaku Co., Ltd.
P, Dir, Ed:Shinya NISHIWAKI
Cg:Toshiki AOKI
Cam:Daisaku MIZUKANE
F:Ai HASUNUMA
Le:Yuki MAESHIMA
Hm:Yohei HARAMOTO(Superbly)
St:Yumi AOYAGI(Azzurro), Ai IWAI(G-KEN ART)
Ph:Kazuo YOSHIOKA(BURONICA)
M:PPKing

CATEGORY : MOVIE